Sätt det på agendan!

Vi på Sigma Industry East North är glada över att vara en del av Femmegineering som är ett initiativ för att få fler kvinnor att vilja satsa på en karriär i teknikbranschen och få fler unga tjejer att välja en ingenjörs- eller teknikutbildning. Det behövs fler förebilder och därför tänkte vi framöver presentera några av våra Femmegineers. Men först vill vi berätta lite om hur vi har gjort för att få fler kvinnliga ingenjörer, konsulter och chefer till oss.

Erik Freese

Vi är ett förhållandevis ungt företag, verksamma sedan 2014. I starten låg fokus mest på att få i gång affären och ordna med ett positivt resultat, det tog oss lite mer än ett års tid. Efter den inledande rätt så krävande etappen ökade vårt medvetande om fördelarna med att bedriva ett långsiktigt och strukturerat arbete med fokus på hållbart ledarskap, likabehandling och jämställdhet.

I våra interna samtal lyftes vikten av en kultur som värnar om individen och ger utrymme för motsatta åsikter – som bas för ett långsiktigt framgångsrikt företag. Vi ville skapa en plattform som är inkluderande för olika religioner, ålder, kön, sexuell läggning och utseenden. Det ena ledde till det andra och 2016 formulerade vi en tanke, att vi vill vara ett av Sveriges mest jämställda teknikkonsultbolag. Tanken var att vi i äkthet ska verka för likabehandling och jämställdhet och att det ska finnas och genomsyra företagskulturen hela tiden.

När vi satte vårt kultur- och arbetsmål under hösten 2016 så var vi drygt 20 % kvinnor i bolaget. I slutet av 2017, ett drygt år senare, var vi 34 % kvinnor i bolaget. De kvantitativa målen kändes lika viktiga som de kvalitativa. Tanken som växte var att en bra balans mellan kvinnor och män i ledande roller baseras på en bra balans i hela organisationen.

Vi ville skapa ett klimat där det var ok och möjligt att ta upp sådant som skavde. Alla är inte alltid bekväma med att ta upp svåra saker med sin närmaste chef, så vi inrättade en ”whistle blower-funktion” där man kan meddela sig om det är något man inte tycker är OK.

Frågan kring jämställdhet, likabehandling och kultur var ständigt på agendan och när siffrorna steg och organisationen började se något mer mångfacetterad ut så började saker ske lite av sig själv. Utan att vi gjorde något mer specifikt eller utöver det som nämnts tidigare. Lite enkelt sa vi att saken ska bli så pass självklar, att det inte ens är en fråga längre. Och då är vi nog ungefär där vi vill vara.

Vi är helt övertygade om att när man är en jämställd organisation på riktigt och det sprider sig i branschen så blir man attraktiv som arbetsgivare både bland kvinnor och män. Och då får man en positiv spiral. I det här arbetet har det ju också varit små praktiska ting som när vi tar emot ansökningar till en ledig tjänst. Vi har normalt ett 90 – 10 förhållande i ansökningarna och vi bestämde oss helt enkelt för att alltid börja med att läsa ansökningarna vi får från kvinnor först, det har gjort skillnad.

Sett till hela vårt bolag så är vi idag 37 % kvinnor och med det är vi nog bland de högre i branschen. Men för att den siffran ska vara rättvisande så måste vi titta även på andelen kvinnor i ledande position och där ligger vi lite lägre med 35% kvinnor.

Vi vill inte säga att vi är Sveriges mest jämställda teknikkonsultbolag, inte än. Men viljan finns där och tillsammans med initiativ som Femmegineering hoppas vi att fler kvinnor till teknikutbildningarna ska kunna ge ett ökat framtida rekryteringsunderlag som gör att vi kan hitta balansen i hela branschen. För det är här är inte bara en viktig fråga för oss på

Sigma Industry East North. Det är viktigt för branschen och samhället i stort. För att få en långsiktig förändring räcker det inte att vi på Sigma är jämställda om våra kollegor i branschen har siffror runt 10 – 20 %. Vi vill därför vara drivande i att förändra hela branschen och göra den mer jämställd. Det vinner alla på.

Läs merkeyboard_arrow_down Läs mindrekeyboard_arrow_up
close

Hej!

Vi är Sigma Industry East North. Idag kommer våra ingenjörer leverera lösningar som gör morgondagen bättre för alla.

Är du en av dom?

Jag heter Sofia Strömberg och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Moa Borland och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Marcus Eriksson och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Marlene Elias och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Emma Jakobsson och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Tobias Örtendahl och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Emma Lindgren och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Anders Stomvall och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Yousef Esmaili och är din kontaktperson när det gäller Stab.

Jag heter Katarina Monna och är din kontaktperson när det gäller Stab.

Jag heter Mariia Sochka och är din kontaktperson när det gäller Stab.

Jag heter Richard Sjöberg och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Tommy Manderlöw och är din kontaktperson när det gäller Stab.

Jag heter Rand Antoan och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Gustaf Laggar och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Anna Fältholm och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter André Asp och är din kontaktperson när det gäller Produktutveckling.

Jag heter Johan Cahier och är din kontaktperson när det gäller Projektledning.

Jag heter Fredrik Skogqvist och är din kontaktperson när det gäller El & automation, industriell IT.

Jag heter Liz Granlund och är din kontaktperson när det gäller Stab.

Jag heter Mikael Hagström och är din kontaktperson när det gäller El & automation, industriell IT, Produktutveckling, Projektledning och Provning.

Jag heter Kristina Bjerke och är din kontaktperson när det gäller El & automation, industriell IT och QA & Validering.

Jag heter Christoffer Lindkvist och är din kontaktperson när det gäller Processteknik, Produktionsteknik, Produktutveckling, Projektledning, Provning och QA & Validering.

Jag heter Nadja Veysi och är din kontaktperson när det gäller Processteknik, Produktionsteknik, Produktutveckling, Projektledning, Provning och QA & Validering.

Jag heter Catrin von Tiesenhausen och är din kontaktperson när det gäller Stab.

Jag heter Katja Okka och är din kontaktperson när det gäller Stab.

Jag heter Marcus Modén och är din kontaktperson när det gäller Stab.

Jag heter Frida Örtenblad och är din kontaktperson när det gäller Projektledning.

Jag heter Tomas Törning och är din kontaktperson när det gäller El & automation, industriell IT, Processteknik, Produktionsteknik och Projektledning.

Jag heter Magnus Schotte och är din kontaktperson när det gäller Produktutveckling.

Jag heter Erik Freese och är din kontaktperson när det gäller Stab.

Jag heter Oscar Silversparf och är din kontaktperson när det gäller Provning och Tekniska beräkningar.

Jag heter Adam Rönnbäck och är din kontaktperson när det gäller Processteknik, Produktionsteknik, Produktutveckling, Projektledning och Provning.

Jag heter Magnus Johansson och är din kontaktperson när det gäller El & automation, industriell IT, Processteknik, Produktionsteknik, Produktutveckling, Projektledning, Provning, QA & Validering och Tekniska beräkningar.

Jag heter Anette Hägg och är din kontaktperson när det gäller Projektledning.

Jag heter Johan Karlsson och är din kontaktperson när det gäller Processteknik, Produktionsteknik, Produktutveckling och Provning.

Jag heter Niklas Rådberg och är din kontaktperson när det gäller Processteknik, Produktionsteknik, Produktutveckling, Projektledning, Provning, QA & Validering och Tekniska beräkningar.

Jag heter Jan Svensson och är din kontaktperson när det gäller Processteknik, Produktionsteknik, Produktutveckling, Projektledning och Provning.

Jag heter Tobias Wilhelmson och är din kontaktperson när det gäller Stab.

för att hitta din kontaktperson

Femmegineers

Fler Artiklar

REZAN MINOZADA
På andra sidan ingenjörsutbildningen
är möjligheterna oändliga

LÄS ARTIKEL!

Läs merkeyboard_arrow_down Läs mindrekeyboard_arrow_up

EMMA SANDSTRÖM
Med erfarenheter bygger
du något stort inom dig

LÄS ARTIKEL!

Läs merkeyboard_arrow_down Läs mindrekeyboard_arrow_up